Интервю на Галина КОНСТАНТИНОВА , 08 Февруари 2013; вестник Марица

- Г-н Светлозар Николо как се стигна до идеята за създаване на инициативен комитет против високите сметки и събиране на жалби?

- Тъй като много граждани са потърпевши от незаконосъобразните действия на ЕВН, което доведе до масово повишаване на сметките на гражданите и подмяна на електромери с цел укриване на повишаване на сметките, ние решихме да се самоорганизираме и да формираме една инициатива, с която да окажем обществен натиск срещу електроразпределителното дружество, тъй като виждаме, че нито държавата в лицето на Министерството на икономиката, нито ДКЕВР, нито омбудсманът може да окаже влияние върху частната компания ЕВН и да я принуди  да се отнася коректно спрямо своите клиенти. В тази ситуация ние като граждани нямаме  доверие към самата компания и не желаем да подаваме никакви жалби там, защото  не се обръща достатъчно внимание и се прикрива ограбването, което извършва компанията. Целта на инициативата е да видим исканията, проблемите на хората, да комплектоваме документите и да съставим една формула на обществен договор, в който ще поставим условия на ЕВН, които  трябва да изпълни. Срокът за изпълнение ще бъде едноседмичен. Надяваме се да седнем на масата и да преговаряме, като ЕВН приеме условията и да има обществен контрол върху тяхната дейност, относно законосъобразно упражняване на дейността на компанията в България. Считаме, че ако компанията иска да повиши доверието към себе си, не би трябвало да откажат, ако няма какво да крият, би трябвало веднага  да са готови и да не се налага да организираме подписки и да завеждаме дела,  групови искове, да правим протести, палаткови лагери, живи вериги, за да ни обърнат внимание. Нормално е компанията да отвори вратите си и да седнем да се разберем, ако е направила грешки, да се коригира и да повиши доверието.

Con­tinue reading » 

Ето и линкове към отзвука в някои от медиите на живата верига срещу изземването на имота на Мирослав Станчев в град Русе:

bTV

Vesti.bg 

ДОКЛАД

ЗА ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ В ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ОТ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Доверието на обществеността в частното съдебно изпълнение е от изключително значение за нормалното функциониране на съдилищата и цялата съдебна система. Настоящият доклад систематизира проблемните области на частното съдебно изпълнение, с цел неговото реформиране и създаване на функциониращо частно съдебно изпълнение, без корупционни елементи при нормални такси. С въвеждането на частното съдебно изпълнение, държавата делегира всички възможни правомощия и то свързани с юридическата част от съдебно изпълнение на частни лица-частни съдебни изпълнители (ЧСИ). В същото време остана и държавното съдебно изпълнение, като по този начин в България се създаде една уникална смесена система на принудително изпълнение (ПДИ).

Con­tinue reading » 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ

НА

Всички банки в Република България;

Всички банки-майки, които имат банка или клон в Република България;

Всички финансови институции по чл.3 от ЗКИ(лизингови и отпускане на заеми) в Република България;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За

Con­tinue reading »© 2012 Организация за обществена самозащита – ЕДНО Suffusion theme by Sayontan Sinha